Typograf Niels Christian Clausens og hustrus Legat

Typograf Niels Christian Clausens og hustrus Legat

At yde støtte til værdige og trængende - først personer af legatstifterens eller dennes ægtefælle og dernæst typografer, navnlig sådanne, der har opbrugt deres sygeunderstøttelse eller enker efter typografer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar