UBVA Legat

UBVA Legat

Legatet kan søges af:
1) Forfattere, der har forsvaret en doktor- eller Ph.D afhandling, der er trykt og mangfoldiggjort i bogform med sigte på almindeligt salg til almenheden, men som f.eks. p.g.a. bevillingsmæssige forudsætninger ikke har opnået sædvanligt forfatterhonorar herfor.
2) Forfattere, der uden sigte på erhvervelse af en akademisk grad har offentligtgjort et videnskabeligt arbejde som litterært værk i bogform med henblik på almindeligt salg til almenheden og uden sædvanlig forfatterhonorar herfor, når det offentliggjorte værk repræsenterer en særlig forskningsmæssig indsats. Lærebøger der anvendes på universiteter og højere læreanstalter, er omfattet af denne kategori.
3) Personer, der på grund af et dansk forlags konkurs eller anden fastslået insolvens ikke har modtaget det forfatterhonorar, de har krav på i henhold til skriftlig aftale med forlaget.
Yderligere oplysninger: UBVA er AC´s Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, udvalget modtager
årligt midler fra COPY-DAN til kollektiv fordeling.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar