Uddannelsesfonden for Horsens, Gedved og Juelsminde Kommuner

Uddannelsesfonden for Horsens, Gedved og Juelsminde Kommuner

a. Elever under uddannelse bosiddende i Horsens, Gedved eller Juelsminde Kommuner, der øger videregående uddannelse på institutioner beliggende i en af disse 3 kommuner eller i uddannelsesøjemed enten har eller ønsker at tage ophold
i udlandet (grunduddannelse og gymnasiale uddannelser anses ikke for videregående uddannelser)
b. Elever bosiddende i Bjerre Herred, der enten har ophold eller søger ophold på
efterskoler eller højskoler
c. Gamle håndværksmestre i Horsens, deres enker eller ugifte døtre, der bor i Horsens.
Yderligere oplysninger: Legatet annonceres i Horsens Posten i september måned. Legatet kan kun søges i september måned i uddelingsåret. Ansøgning indeholdende oplysning om et eventuelt uddannelsestrin, formål med et eventuelt legat, cpr.nr. og bilagt kopi
af sidste årsopgørelse fremsendes til administrator senest den 30. september.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar