Uddannelseslegat fond for unge bosat eller opvokset i Rødby kommune

Uddannelseslegat fond for unge bosat eller opvokset i Rødby kommune

Efter uddeling af beløb til 2 lærere ved Brandstrup Skole, ydes restbeløbet som hjælp til mindrebemidlede unge (18-25 år) under uddannelse.
Yderligere oplysninger: Af det årlige renteafkast af legatkapitalen uddeles - efter annoncering og på grundlag af konkrete ansøgninger - årligt portioner mindst svarende til 1% af det vederlag, borgmesteren i Rødby kommune modtog året forud for uddelingen. Portionerne, der ydes som hjælp til uddannelse, uddeles hvert år i marts måned og kan uddeles til unge bosat eller opvokset i Rødby kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar