Udenrigsministeriet Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg

Udenrigsministeriet Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg

Formålet med forskningsstøtten er at skabe viden, der kan være med til at fremme dansk udviklingsbistands overordnede mål om at reducere fattigdom i verden. Der kan ydes støtte til forskningsprojekter i områder, hvor forskning og ny viden er relevant i forhold til dansk udviklingsbistand, og hvor forskning bidrager til løsning af problemerne i udviklingslandene. Det er endvidere vigtigt, at forskningsprojekterne bidrager til videreudviklingen af udviklingslandenes egen forskningskapacitet, samt at de er drevet af landenes egne behov og strategier. Årligt meldes de strategiske temaer ud på www.um.dk i oktober. Danida Fellowship Centre har overtaget den daglige administration af udviklingsforskning og man kan derfor hente mere information på deres hjemmeside, herunder kravene til forskningsprojekterne m.v. Ansøgningsfrist annonceres ved opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar