Udsigtshøjene Johanne og Vald. Kleins rekonvalescent- og feriehjem for husmoderhjælpere

Udsigtshøjene Johanne og Vald. Kleins rekonvalescent- og feriehjem for husmoderhjælpere

At uddele legater til forhenværende husmoderhjælpere, som har været tilknyttet den selvejende institution Husmoder-Hjælpens Korps. Legatportionerne uddeles som
hjælp til at bestride udgifterne til ferieophold.
Yderligere oplysninger: Ansøgning skal indeholde oplysninger om fødselsår og dato, og om ansættelsesperiode som husmodermedhjælper i Husmoder-Hjælpens Korps.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar