Uglevirkes Uddannelsesfond

Uglevirkes Uddannelsesfond

Til ældre boghandlere og forlæggere, som måtte have behov for støtte. Desuden støtte til uddannelse og studierejse m.v. til unge inden for bogbranchen (boghandel, forlag eller beslægtede virksomheder) der ønsker en videreuddannelse for at kvalificere sig til en lederstilling i bogbranchen eller til at drive bogvirksomhed som seævstændige. Særligt ansøgningsskema til disse formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar