Ulla og Bernt Hjejles Mindefond

Ulla og Bernt Hjejles Mindefond

At virke til forebyggelse af blindhed og svagsynethed og til afhjælpning af følgerne ved varig synsskade. Uddeling finder sted efter opslag i Medlemsbladet Dansk Blindesamfund og dagspressen. Vi gør opmærksom på, at der kan søges om tilskud til teknologiske hjælpemidler, der hvor disse kan hjælpe ansøgerne i deres daglige virke. Til uddeling er et samlet beløb på 300.000 kr. Fondens ansøgningsskemaer rekvireres ved skriftlig henvendelse til Advokat Tove Dahl.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar