Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt af Medlemmer i den ophævede Civile og Adskillige Stænders Enkekasse

Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt af Medlemmer i den ophævede Civile og Adskillige Stænders Enkekasse

At yde understøttelse til efterkommere efter de personer, der i årene 1736 til 1754 foretog indskud i enkekassen.
Yderligere oplysninger: Kan kun søges af efterkommere af de oprindelige indskydere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar