Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S

Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S

Understøttelse til funktionærer, der er fratrådt grundet alder eller uarbejdsdygtighed, samt til enker eller børn efter sådanne funktionærer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar