Understøttelsesfonden ‘2. april 1801’

Understøttelsesfonden ´2. april 1801´

Støtte til efterladte børn af militært personel fra Søværnet.
Yderligere oplysninger: Fonden yder støtte til værdige og trængende efterladte børn under 20 år af militær personel ved Søværnet af løjtnantsgrad eller lavere grad samt af andet på tilsvarende eller lavere lønningsniveau værende personel, der indtil dødsfaldets indtræden var i tjeneste ved Søværnet eller Orlogsværftet. Børn af personel, der er omkommet ved eller som følge af en ulykke i tjenesten, har fortrinsret til at modtage understøttelse fra fonden. Bekendtgørelse om uddeling
sker i et eller flere dagblade og/eller på hvilken måde det iøvrigt skønnes hensigtsmæssigt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar