Understøttelsesfonden af 2. april 1801

Understøttelsesfonden af 2. april 1801

Yder støtte til værdige og trængende efterladte børn under 20 år af militært personel ved Søværnet af løjtnantsgrad eller lavere grad samt af andet på tilsvarende eller lavere lønningsniveau værende personel, der indtil dødsfaldets indtræden var i tjeneste ved Søværnet. Børn af personel, der er omkommet ved eller som følge af en ulykke i tjenesten, har fortrinsret til at modtage understøttelse fra fonden. Ansøgning skal indeholde oplysninger om den afdøde faders stilling og tjenestested, om modernes kår - for så vidt hun lever - og om børnenes opholdssted. Kopi af dåbsattestskal vedlægges. Legatportion a pt. 2.000-3.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar