Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole

Støtter: a) enker efter lærere i folkeskolen, som ved sygdom eller på anden måde er vanskeligt stillede, b) ugifte børn, fortrinsvis døtre, af lærere i folkeskolen, når den af forældrene, der er lærer, er død, og børnene har behov for økonomisk støtte. Det må oplyses til hvilken gruppe ansøgeren hører. Ansøgning skal være forsynet med skoleforvaltningens påtegning samt oplysning om ansøgers kvalifikationer. Ansøgningsskema fås på nedenstående adresse eller på hjemmeside under ´stiftsadministration´. Legatet uddeles alene efter opslag. Legatet annonceres på stiftets hjemmeside. Uopfordrede ansøgninger tages ikke i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar