Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i Folkekirken

Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i Folkekirken

Støtter a) enker efter præster i folkekirken, som ved sygdom eller på anden måde er særlig vanskeligt stillet, eller som har behov for midlertidig økonomisk bistand. b) børn af præster i folkekirken, når den af forældrene, der er præst, er død, og børnene har behov for økonomisk støtte og c) børn af præster i folkekirken til hjælp til en påbegyndt længere varende undervisning eller til studier og anden uddannelse. Det må oplyses ved ansøgning til hvilken gruppe ansøgeren hører. Ansøgningsskema fås på nedenstående adresse eller på hjemmeside under ´stiftsadministration´.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar