Understøttelsesfonden for funktionærer og arbejdere ved Den Elektriske Staalrørsfabrik A/S

Understøttelsesfonden for funktionærer og arbejdere ved Den Elektriske Staalrørsfabrik A/S

At yde hjælp til ansatte og tidligere ansatte i tilfælde af trang som følge af svigtende erhvervsevne pga. alder, invaliditet, sygdom m.m.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar