Understøttelsesfonden for Funktionærer ved Petersen & Sørensens Tobaksfabriker

Understøttelsesfonden for Funktionærer ved Petersen & Sørensens Tobaksfabriker

At yde understøttelse til funktionærer, der på grund af alder eller svagelighed er ophørt fra deres stilling i Petersen & Sørensens Tobaksfabriker samt til disses enker.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar