Understøttelsesfonden for Nuværende og Tidligere Arbejdere ved Scandia-Randers A/S

Understøttelsesfonden for Nuværende og Tidligere Arbejdere ved Scandia-Randers A/S

Yder støtte til tidligere arbejdere og Scandia-Randers og disses enker, når disse som følge af alder eller sygdom uforskyldt er afskedigede fra Scandia, samt støtte ved mærkedage.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar