Understøttelsesfonden for værdige og trængende formænd og disses enker

Understøttelsesfonden for værdige og trængende formænd og disses enker

Til trængende formænd og disses enker. Ansøgningsskema, fås hos Dansk Formands Forening. Legatportion a 800 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar