Understøttelsesfonden under Textilhandlerforeningen for København

Understøttelsesfonden under Textilhandlerforeningen for København

At yde understøttelse til værdigt trængende.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er at yde understøttelse til sådanne værdigt trængende, som efter
bestyrelsens skøn har hjælp behov. Understøttelsen kan ydes til textilhandlere, disses enker eller børn, men bestyrelsen er berettiget til at yde hjælp også til
andre personer eller formål, når disse er almen velgørende.
Fondens midler og kapital kan således anvendes til uddannelse, oplysning og andre formål til gavn for textilbranchen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar