Understøttelsesfondet for Foreningen af Fremmede Magters Konsuler i Danmark – Corps Consulaire

Understøttelsesfondet for Foreningen af Fremmede Magters Konsuler i Danmark - Corps Consulaire

At yde understøttelse til foreningens tidligere medlemmer, disses enker eller børn i nævnte orden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar