Understøttelsesfondet for tidligere medarbejdere i Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker

Understøttelsesfondet for tidligere medarbejdere i Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker

At understøtte personer, der tidligere har været ansat i Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker i mindst 10 år og til sådanne afdøde arbejdstageres efterladte ægtefæller eller børn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar