Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte

Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte

Understøttelse kan efter bestyrelsens skøn udbetales til mænd, kvinder, unge, hvis forældre driver eller har drevet landbrug som ejer, bruger, forpagter eller forvalter i Jylland og som er i økonomisk trang. Ansøgning om understøttelse, indsendes på dertil indrettede skemaer til Socialkonsulentordningen på Lanbo Nord, der herefter sikrer, at alle formalier er opfyldt, hvorefter skemaet formidles videre til forretningføreren. Ansøgningen skal være ledsaget af en tro og love erklæring fra ansøger om dennes økonomiske forhold. Ansøgningen skal være anbefalet af uddannelsesinstitutionen og verificeret af Landbo Nords socialkonsulent. Bestyrelsen kan fortsat tildele ansøger understøttelse for ét år ad gangen. Ved enstemmighed i bestyrelsen, kan understøttelse dog bevilges indtil videre. Udvidelsen af ordningen med også at omfatte anbefaling fra Socialkonsulentordningen, evalueres efter 2 år med henblik på at konstatere, om denne opfylder sit formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar