Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

At understøtte medlemmer som formedelst alderdom, svaghed eller uheld er blevne trængende.
Yderligere oplysninger: At understøtte medlemmer, som p.g.a. alderdom, svaghed eller uheld er blevet økonomisk dårligt stillede og enker og børn under 14 år efter medlemmer, for så vidt de anses for økonomisk dårligt stillede samt at yde uddannelsesstøtte til unge, der stammer fra foreningens område og videreuddanner sig inden for handel,
fabrikation og dermed beslægtede erhverv eller liberale erhverv.
Foreningen omfatter købstæderne Næstved, Præstø, Stege og Vordingborg.
Adgang til optagelse i foreningen står åben for enhver købmand, fabrikant eller næringsdrivende med anden dermed beslægtet erhverv eller liberale erhverv, endvidere kan optages direktører og virksomhedsledere indenfor handels-, fabriks-, forsikrings- og pengeinstitutvirksomhed samt andre liberale erhverv med virke i området.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar