Understøttelseslegat, stiftet af Murer- og Tømrermesterforeningen i Aalborg

Understøttelseslegat, stiftet af Murer- og Tømrermesterforeningen i Aalborg

Udbetales til værdige trængende medlemmer, evt. forhenværende medlemmer, af Aalborg Murer- eller Tømrermesterforening eller enker efter sådanne.
Yderligere oplysninger: For at ansøgningen kan komme i betragtning, må vedkommende mester - der selv søger - eller hvis enke søger legatet, opfylde følgende betingelser: 1. Have været uafbrudt medlem af Aalborg Murer- eller Tømrermesterforening i 10 år. 2. Ikke være bleven slettet som medlem af en af de 2 foreninger på grund af ikke senere berigtigede eller eftergivne restancer eller anden misligholdelse af sine
pligter overfor sin forening. 3. Ikke - efter at have været medlem af en af de 2
foreninger i de fordrede 10 år - have bosat sig på anden plads end Aalborg og drevet forretning eller anden virksomhed i vedkommende by. 4. Ikke være medlem af legatets bestyrelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar