Understøttelses- og velfærdsfonden i Skandinavisk Motor Co. A/S

Understøttelses- og velfærdsfonden i Skandinavisk Motor Co. A/S

Yder pension eller understøttelse til medarbejdere, der er eller har været ansat i SMC, disses enker eller børn og yde bidrag til velfærdsforanstaltninger i SMC.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar