Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker

Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker

Selskabets formål er at understøtte værdige trængende kontorbetjente og deres enker, som enten ved alderdom, sygdom eller andre forhold er kommet i trang.
Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges af medlemmer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar