Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat

Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat

Uddeling af legatportioner til lærere eller lærerinder i folkeskolen samt private skoler, som søger videreuddannelse på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Der skal ved legatuddelingen bl.a. lægges vægt på, om en ansøger er kommet i økonomisk trang som følge af videreuddannelsen. Søges efter opslag på studenter-website på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar