Ungdommens Studiefond, Fredericia

Ungdommens Studiefond, Fredericia

Lån til ubemidlede unge mennesker fra Fredericia kommune, der søger uddannelse på højskoler, håndværkerskoler, seminarier, universiteter eller andre højere læreanstalter. Der udlånes årligt ca. 250-300.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar