Ungdomsfonden

Ungdomsfonden

Støtte til tømrerlærlinge.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er at yde støtte til lærlinge, der er kommet i nød og ikke vil kunne opnå hjælp efter bistandsloven. Denne støtte kan søges af alle lærlinge, som har opnået lærekontraktforhold og som på grund af ydre omstændigheder ellers
ville være ude af stand til at gennemføre læreforholdet. Fonden kan også, hvis bestyrelsen skønner, at der er rigeligt afkast til rådighed, yde rejsehjælp til lærlinge og ungsvende inden for de første 5 år efter udstået læretid.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar