Unibank Aabenraa-afdelings Uddannelseslegat

Unibank Aabenraa-afdelings Uddannelseslegat

Til unge over 18 år med eksamen fra Aabenraa Gymnasium og HF, Aabenraa Købmandsskole, EUC Syd, Aabenraa eller Gråsten Landbrugsskole. Gives til individuelle uddannelsesophold i udlandet. Der vil ved udvælgelsen især blive lagt vægt på hidtil opnåede skoleresultater/anbefalinger fra skolen samt uddannelsesopholdets relevans til fremtidig uddannelse.
Yderligere oplysninger: Der forventes en kortfattet ansøgning med uddannelsesbeskrivelse, ligesom en kortfattet rapport ved hjemkomst vil blive forlangt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar