Unibank’ Opfinderfond

Unibank´ Opfinderfond

At yde støtte til udvikling, patent- og anden retsbeskyttelse, projektstyring, markedsføring og produktion af danske opfindelser, der er egnede til kommercialisering, således at de bidrager til beskæftigelse og eksport. Modtagere af støtte fra Fonden skal være fysiske personer og/eller nystartede virksomheder, der ejes helt eller delvist af opfinderen.
Yderligere oplysninger: Meningen er at støtte dansk kreativitet og iderigdom i håb om at oprette flere danske arbejdspladser og styrke dansk eksport. Støtten ydes i form af kaution for lån - herunder ansvarlig lånekapital - ydet af Unibank A/S på fordelagtige vilkår til formål omfattet af fondens formål. Kautionen kan maximum udgøre 400.000 kr. i hvert enkelt projekt. Ansøgningsfrister meddeles af sekretariatet.
Uddelingstidspunkter ved bestyrelsesmøde ca. 5 gange årligt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar