Unibanks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhed på Sjælland

Unibanks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhedSjælland

Yde støtte til unge, der gennem en længere periode har vist evne og vilje til at
foretage en væsentlig opsparing med det formål senere at erhverve egen virksomhed på Sjælland.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar