Unidanmark-fonden

Unidanmark-fonden

Fondens formål er at yde støtte til studieophold i udlandet.
Yderligere oplysninger: Studieopholdet skal understøtte de internationale aspekter af ansøgers erhverv, stilling eller uddannelse.
Ansøger skal for at komme i betragtning modtage undervisning i udlandet i en sammenhængende periode af mindst 1 år/skoleår.Hvis det er en integreret del af et dansk uddannelsesforløb, kan perioden være mindre end 1 år, dog ikke under 2 semestre. Der skal være tale om en overbygning eller et supplement til en dansk videregående eller erhvervsmæssig uddannelse, og studieopholdet skal afsluttes med en eksamen, diplom eller afgangsbevis.
Det er en forudsætning, at ansøger mindst har studeret 3 år og opnået en bachelorgrad eller dertil svarende.
Der gives ikke tilskud til praktikophold.Ansøger skal under udlandsopholdet være
tilknyttet en uddannelsesinstitution.
Ansøger kan ikke opnå tilskud, hvis der optjenes løn/dagpenge under opholdet.
Ansøger kan kun opnå tilskud én gang.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar