Urmager Lars Nielsen og hustru Elisabeth Nielsens Mindelegat

Urmager Lars Nielsen og hustru Elisabeth Nielsens Mindelegat

Legatet er oprettet til fordel for værdigt trængende enker efter urmagere, der har været medlemmer af Dansk Urmager- og Optiker Centralforening med virksomhed i Viborg, Ringkøbing eller Randers amter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar