V. Laubs Legat

V. Laubs Legat

Legatet tildeles uformuende 17-25 årige unge (fortrinsvis kvinder) under uddannelse som kunstnere, lærere eller studerende ved højere læreanstalter. Ansøgere, der er i familie med legatstifteren, har fortrinsret. Legatet kan efter fornyet ansøgning tildeles samme person i indtil fem år, uanset om aldersgrænsen derved overskrides.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar