V. Vettes Lånelegat

V. Vettes Lånelegat

Lån til retskafne og trængende personer af håndværkerstanden og af den arbejdende klasse i Adsbøl Gråsten kirkesogne samt beboerne i den del af Sundeved Kommune, der hører under Adsbøl kirkesogn. Der skal indsendes skriftlig ansøgning op til uddelingstidspunktet. Ansøgningsfrist annonceres. Legatportion a max. 10.000 kr eller mindre.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar