Vær og Nebel Sognes Fælleslegat

Vær og Nebel Sognes Fælleslegat

Til økonomisk vanskeligt stillede i de to sogne. Tilskud til sociale formål i Vær og Nebel sogne, til hvis gennemførelse der ikke eller kun delvis kan ydes tilskud af det offentlige. Legatets størrelse afhænger af renteafkastet og uddeles hovedsagelig til foreninger med sociale formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar