Valborg J. Hartings Fond

Valborg J. Hartings Fond

Støtte unges uddannelse/studierejser efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, idet der fortrinsvis tages sigte på støtte til børn af kvinder, der er blevet enker, til uddannelse gennem Landbohøjskolen i København. Ansøgning skal indeholde formål for ansøgning, curriculum vitae, økonomisk oversigt, CPR-nr. og bankkontonummer. Svar sendes kun til modtagere af legatet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar