Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat

Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat

Til betaling af ophold på rekreationshjem. Til ophold i indtil 11 dage for personer, der på grund af psykiske, sociale, økonomiske eller andre personlige forhold har behov for rekreation. Ansøgeren må være selvhjulpen. Legatet betaler hverken transport til eller fra rekreationshjemmet og eventuel behandling. Ansøgningsskema, som også angiver, hvilke rekreationshjem, der kan vælges imellem udleveres kun ved skriftlig henvendelse (vedlagt frankeret svarkuvert) eller udskrives fra hjemmeside. Ansøgere, der har fået tildelt legatportioner de 2 senest foregående år, vil ikke kunne erholde legatportion i denne omgang

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar