Valdemar og Anna Sofie Thorsens Legatfond

Valdemar og Anna Sofie Thorsens Legatfond

Til børn eller unge, hvis forsørgelses- eller uddannelsesforhold på grund af deres hjems manglende evne til at yde dem støtte, gør det ønskeligt at hjælpe dem. Der vil af fondets midler blive uddelt et antal legatportioner til personer, der kan henføres til fondens formål. Ansøgningsskema kan rekvireres mod fremsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar