Valdemar Schmidts Mindelegat

Valdemar Schmidts Mindelegat

Til legatstifterens forældres efterkommere til uddannelse og til efterkommeres enker som er værdige og trænger til hjælp. Begrundet skriftlig ansøgning med angivelse af cpr. nr. indsendes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar