Vallø Stift

Vallø Stift

Stiftet har forpligtelser overfor indskrevne damer og i pensionspladser optagne damer incl. drift af Vallø Slot og Slotspark. Stiftet har til formål at virke til fremme af almenvelgørende og almennyttige øjemed.
Yderligere oplysninger: Stiftet vedstår sine forpligtelser overfor de før 1976 indskrevne damer, herunder drift af Vallø slot. Indskrivning kan ikke længere finde sted. Vallø Stifts formål er dernæst at virke til fremme af almenvelgørende og almennyttige øjemed efter Protektricens og bestyrelsens nærmere bestemmelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar