Vamdrup Sparekasses Legat

Vamdrup Sparekasses Legat

Tilskud til fremme af velgørende eller almennyttige formål i Vamdrup Sparekasses
(BG Banks) virkekreds.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af foreninger og institutioner i Vamdrup kommune. I ansøgningen bedes det præciseret, hvad legatet skal anvendes til. Ligeledes en beskrivelse af foreningens/institutionens formål og medlemstilslutning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar