Vandfonden – Miljøstyrelsen

Vandfonden - Miljøstyrelsen

Støtte mindre vandforsyninger, der uforsyldt bliver ramt af forurening.
Yderligere oplysninger: Betingelser for støtte er:
A.Den årlige udpumpede mængde ikke overstiger 80.000 m3.
B.Vandforsyningen fortrinsvis forsyner husholdninger.
C.Vandforsyningen ikke kan overholde en eller flere afde højst tilladelige værdier for vand af drikkevandskvalitet.
D.Projektet er i overensstemmelse med den kommunale vandforsyningsplan
E.Projektet må ikke være igangsat, inden ansøgeren har fået tilsagn om støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar