Vanførefonden

Vanførefonden

Yde støtte i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige, herunder særlige bestræbelser på bl.a. revalidering af fysisk handicappede, forbedrede boligforhold, lettere transport, fremskaffelse af egnede feriehjem og forsamlingslokaler, støtte børne- og ungdomsarbejder samt at sprede oplysning om fysisk handicappedes problemer og handicaparbejdet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar