Vejle Handelsstands Understøttelsesfond

Vejle Handelsstands Understøttelsesfond

Yder understøttelse til nuværende eller tidligere medlemmer af understøttelsesfonden, disses enker, ukonfirmerede børn eller ugifte døtre. Undtagelsesvis også andre, dog ikke udenfor handelsstanden i Vejle. Der uddeles ca. 60.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar