Vejle Handelsstands Understøttelsesfonds Byggefond

Vejle Handelsstands Understøttelsesfonds Byggefond

Der ydes til bolig til et eller flere nuværende eller tidligere medlemmer af understøttelsesfonden, disses enker eller ugifte døtre.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar