Vejle Iværksætter- og Erhvervsfond

Vejle Iværksætter- og Erhvervsfond

Tilskud til et antal iværksættere i Vejle-området i form af øremærkede bidrag til f. eks. patentansøgning, revisorbistand, konsulentbistand eller lign. Der uddeles op til 20.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar