Vejmændenes Hjælpekasses Fond ved Københavns Amtskommunes Tekniske Forvaltning

Vejmændenes Hjælpekasses Fond ved Københavns Amtskommunes Tekniske Forvaltning

Til tidligere og nuværende vejformænd under Københavns amtsråd og disses pårørende kan renteindtægten anvendes til uddeling efter de fastsatte bestemmelser.
Yderligere oplysninger: A) Vejformænd og enker der er vanskeligt stillede.
B) Børn af vejformænd til hjælp under uddannelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar