Vekselerer I. S. Monies og hustrus Legat

Vekselerer I. S. Monies og hustrus Legat

Uddeles til ansøgere af middelstanden med bopæl København og nærmeste omegn. Fortrinsvis i tilfælde af sygdom eller anden ulykke.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert i perioden 1.-15. marts. Ansøgningsskema skal benyttes.
Ansøgninger skal til kontaktadresse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar